maanantai 10. elokuuta 2015

Jokaisella on oikeus harrastaaMonet järjestöt Suomessa tarjoavat matalankynnyksen harrastustoimintaa lapsille. Tarjolla on taidetta, liikuntaa ja musiikkia erilaisissa muodoissa. Etenkin liikuntapainotteiset kerhot ovat lasten ja perheiden suosiossa.

Suomalaisten lasten arkiliikunta on vähäistä. Enemmistö lapsista ei liiku terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi. Urheilulajiharjoittelu urheiluseurassa ei sovi kaikille lapsille, mutta se ei saa olla este liikunnan harrastamiselle. Myös vähemmän tavoitekeskeisiä vaihtoehtoja täytyy voida tarjota, jotta jokainen lapsi pääsee nauttimaan liikunnan ilosta. Järjestöjen tarjoamat matalankynnyksen liikunnalliset harrastusmahdollisuudet ovat monille lapsille hyvä tapa tutustua liikkumisen iloon.

Lastenliitto korostaa liikunnan merkitystä. Mieleisen lajin tai liikuntamuodon löytäminen on tärkeää ja lapsena omaksutut taidot innostavat jatkamaan liikuntaharrastusta myös aikuisena. Lastenliiton kerhoissa harrastetaan hyvällä mielellä uutta oppien. Harrastustoiminnan on tarjottava myönteisiä elämyksiä, jotta ilo harrastamiseen säilyy.

Pienituloisten ja esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten perheiden lasten harrastaminen on erityisen merkityksellistä, sillä harrastus ehkäisee syrjäytymistä, eriarvoistumista ja kehittää sosiaalisia taitoja. Jokaisella lapsella pitää olla oikeus yhteen laadukkaaseen harrastukseen, joka tuo tärkeitä kokemuksia lapsen elämään.

Lastenliitto on lisännyt edullisten mutta tasokkaiden harrastusten tarjontaa. Etenkin liikuntapainotteisten kerhojen määrää on lisätty. Pienten lasten harrastustoiminnan ei kuulu olla kallista ja tavoitekeskeistä, vaan siinä pitäisi korostua leikkimielisyys, yhdessäolo ja tekemisen ilo. Sen lisäksi, että harrastusten kustannukset pidetään matalina, harrastusmahdollisuudet on tuotava lähelle lasta. Turvalliset lähiliikuntapaikat ja esimerkiksi koulujen tiloissa järjestettävät kerhot ovat tärkeitä. Lastenliitto rohkaisee kouluja tekemään entistä enemmän yhteistyötä kerhotoimintaa tarjoavien järjestöjen kanssa.

Lastenliitolla on syksyn kerhotarjonnassa paljon liikunnallisia kerhoja, mutta myös taidetta, musiikkia ja kokkikerhoja. Tarjontaamme pääsee tutustumaan osoitteessa www.teemakerhot.fi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti