maanantai 1. kesäkuuta 2015

Hallitus ei unohtanut lapsiperheitä

Kuten kaikki tiedämme, Suomen talous on vaikeassa tilanteessa. Suomi velkaantuu yhä nopeampaa vauhtia ja hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituksessa on kestävyysvaje. Heikko taloustilanne näkyy ja tuntuu perheiden arjessa. Monta lähikoulua ja kirjastoa on jouduttu lakkauttamaan, kun kuntien rahat eivät riitä nykyisen palvelutason ylläpitoon. Samaan aikaan yhä useammalta työpaikalta kuuluu ikäviä yt-uutisia.

Uusi hallitus haluaa katkaista kurjistumisen kierteen ja luoda uskoa tulevaisuuteen. Hallitusohjelma sisältää kipeitä päätöksiä, jotka osuvat jokaiseen suomalaiseen. Säästöt, sopeutukset ja rakenteelliset uudistukset on kuitenkin tehtävä, sillä se on ainut tapa turvata hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen myös tuleville sukupolville.

Hallitusohjelmassa on tiukkojen talouspäätösten ohella myös monia lapsiperheiden näkökulmasta hyviä uudistuksia. Lapsiperheet ovat yksi hallituksen painopistealueista ja hallituksessa onkin ensimmäistä kertaa erillinen perheministerin salkku. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaan määrärahoja kohdennetaan lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi ja vähennetään lastensuojelun byrokratiaa. Koulupäivän aikana tapahtuvan liikunnan lisääminen ja lastenkulttuurin saatavuuden parantaminen tulevat tarpeeseen.

Työn ja perheen yhdistämisen on oltava mahdollista myös lasten ollessa pieniä. Tämän helpottamiseksi hallitus vie käytäntöön perheystävällisten työpaikkojen toimintamalleja. Sitä, mitä nämä toimintamallit käytännössä ovat, ei hallitusohjelma kerro. Hyviä konkreettisia toimenpiteitä olisivat esimerkiksi etätyön helpottaminen ja osa-aikatyön mahdollisuuksien lisääminen.

Olen erittäin tyytyväinen, että hallitusohjelmassa korostetaan voimakkaasti julkisten palveluiden asiakaslähtöisyyttä. Myös julkisten palveluiden digitalisaatio ja yhden luukun periaate tulevat varmasti helpottamaan monen perheen arkea, kun asiat voi tulevaisuudessa hoitaa ajasta ja paikasta riippumatta sähköisesti ja vain yhden viranomaisen kanssa asioimalla. Ihmisten valinnanvapaus vahvistuu muun muassa palvelusetelijärjestelmää laajentamalla.

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on, että kymmenen vuoden päästä jokainen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Tämä koskee myös lapsiperheitä. Jokaisen perheen pitää kantaa vastuuta, mutta samalla tukea tarvitsevien mahdollisuutta avun saamiseen helpotetaan.


Terveisin,

Anne-Mari Virolainen
Kokoomuksen varapuheenjohtaja
kansanedustaja (kok)
puh. 050 5121 941

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti