keskiviikko 1. huhtikuuta 2015

Nuorten vaalit?

Muutaman viikon kuluttua äänestetään Suomelle uusi eduskunta. Vaalien alla sekä yksilöt että ryhmät pyrkivät tuomaan päättäjien tietoon näkemyksiään paremman yhteiskunnan rakentamiseksi.

Nuoret eivät tee tässä poikkeusta. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi aloitta valmistautumisen kevään vaaleihin jo reilu vuosi sitten hyväksyessään hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2015-2019. Tavoitteet nostavat esiin erityisesti sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden, nuorisotakuun jatkumisen ja kehittämisen, nuorten osallisuuden, vahvan kansalaistoiminnan, uudistuksia vaativan sosiaaliturvan sekä Suomen globaalin vastuun.

Myös parhaillaan valmistelussa oleva nuorisolaki saa oman mainintansa. Vaalien keskeisiksi keskustelunaiheiksi ovat nousseet talous, terveys, turvallisuus ja työ. Nämä teemat ovat erittäin tärkeitä, ja koskettavat myös nuoria. Toimivat peruspalvelut ovat parasta syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja nuorisotakuu on nykyisen hallituksen aikana nähty, valitettavasti, pääosin työllisyyshankkeena.

Nuorten näkökulmasta myös muille aiheille olisi kuitenkin tilausta. Esimerkiksi tuntuvien säästöjen kohteena ollut koulutus on iso kysymys tämän päivän ja huomisen nuorille. Olisi myös tärkeää kuulla tulevilta kansanedustajilta mielipiteet nuorisotakuun jatkoaskelista ja kehitystarpeista. Nuoria koskettavien teemojen käsittely ei ole merkityksellistä vain tulevaisuutta ajatellen vaan edistää myös demokratiaa tänään. Mikäli keskustelu vaalien alla koskettaa nuoren arkea, on kynnys äänestämään lähtemiselle huomattavasti matalampi.

Allianssi on pyrkinyt nostamaan teemoja esille, mutta vastuu on myös ehdokkailla, puolueilla ja äänestäjillä. Pohja aktiiviselle kansalaisuudelle rakennetaan hyvin nuorena. Siksi on tärkeää, että meillä on Kansallisen Lastenliiton kaltaisia toimijoita, jotka antavat oman panoksensa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja opettavat vastuunkantoa itsestä ja muista jo nuoresta iästä lähtien.

Tehdään näistä vaaleista yhdessä nuorten vaalit.
Eero Rämö
Puheenjohtaja
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti