sunnuntai 8. maaliskuuta 2015

Kansallinen Lastenliitto ry:n eduskuntavaaliteemat 2015

Kansallinen Lastenliitto ry:n eduskuntavaaliteemat liittyvät perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen. Perheet tarvitsevat monimuotoisia, ennaltaehkäiseviä palveluita sekä tukea arjessa jaksamiseen. Varhaisen tuen tarpeen tunnistamista tulee edistää alkavalla hallituskaudella. Lapsiperhepalveluiden työntekijöiden osaamista varhaisen tuen tarpeen tunnistamisessa tulee tulevalla hallituskaudella lisätä. Varhaisen tuen palveluilla voidaan ennaltaehkäistä tulevaisuudessa raskaita ja kalliita toimenpiteitä, jotka johtuvat lasten sijoituksista, syrjäytymisestä, eriarvoistumisesta ja monien ongelmien kasaantumisesta. Viranomaisten, koulun/päiväkodin ja kodin yhteistyö auttaa oikeanlaisen avun saamisessa. Oikea-aikaisesti tarjottu oikeanlainen apu auttaa perheitä pääsemään vaikeiden aikojen yli ja siihen hyvinvointivaltiossa tulee pyrkiä.

Varhaiskasvatuslaki on saatava valmiiksi ja sen toteuttamiseen on budjetoitava tarvittavat rahat. Lapsen ensimmäiset vuodet ovat tärkeitä ja varhaiskasvatukseen tehdyt panostukset näkyvät tulevaisuuden koululaisten hyvinvoinnissa. Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Kansallinen Lastenliitto ry:n eduskuntavaaliteemat on esitelty lyhyiden tarinoiden muodossa ja ne löydät tästä linkistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti